Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met instapdata.

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op vastgelegde instapdata (zie hieronder)

 Zij kunnen worden ingeschreven na telefonische afspraak.

SCHOOLJAAR 2018-2019

Kinderen geboren tem

komen na…..

dus vanaf…

03/03/16

Zomervakantie

03/09/18

05/05/16

Herfstvakantie

05/11/18

07/07/16

Kerstvakantie

07/01/19

01/08/16

Instap 1 februari

01/02/19

11/09/16

Krokusvakantie

11/03/19

23/10/16

Paasvakantie

23/04/19

03/12/16

Hemelvaart

03/06/19

SCHOOLJAAR 2019-2020

Kinderen geboren tem

komen na…..

dus vanaf…

02/03/17

Zomervakantie

02/09/19

04/05/17

Herfstvakantie

04/11/19

06/07/17

Kerstvakantie

06/01/20

03/08/17

Instap 1 februari

03/02/20

02/09/17

Krokusvakantie

02/03/20

20/10/17

Paasvakantie

20/04/20

25/11/17

Hemelvaart

25/05/20